ALBASAT
Societate

Ce trebuie să cunoască un șofer implicat în accident, în raport cu asiguratorul

În cazul în care are loc un accident rutier, șoferul este obligat în 48 de ore să înștiințeze asiguratorul care a emis polița de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde”. Șoferii care dețin polițe de asigurare, indiferent de rezultatele constatării vinovatului, își anunță asiguratorii și sunt obligați să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor.

Comisia Națională a Pieței Financiare menționează, într-un răspuns pentru IPN, că legislația conține norme imperative ce ține de înștiințarea obligatorie a asiguratorului de răspundere civilă. Suplimentar, persoana păgubită poate să adreseze cerere de despăgubire direct asiguratorului de răspundere civilă auto sau reprezentantului de despăgubiri desemnat de acesta, indiferent de faptul că asiguratul a executat sau nu obligația de înștiințare. Consecutiv, asiguratorul, după ce a luat cunoștință de producerea accidentului, este obligat să deschidă dosar de daune, să examineze bunurile avariate, în termen de cinci zile lucrătoare din data primirii cererii persoanei păgubite privind despăgubirea de asigurare, și să încheie un proces-verbal de constatare a pagubelor. Asiguratorul acordă despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul.

În cazul când persoana păgubită se adresează asiguratorului cu care are încheiat contract de asigurare de bunuri pentru recuperarea prejudiciului, constatarea avariilor, soluțiile tehnologice adoptate, evaluarea și stabilirea despăgubirilor vor fi opozabile asiguratorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limita prevederilor legale, dacă asiguratorul de bunuri a respectat procedura de invitare a asiguratorului de răspundere civilă auto.

Legea prevede că, în cazul în care asiguratorul nu a examinat bunurile avariate și nu a încheiat proces-verbal de constatare a pagubelor în termen de cinci zile lucrătoare din data primirii cererii persoanei păgubite privind despăgubirea de asigurare, persoana păgubită este în drept să apeleze la serviciile experților independenți sau ale unităților de specialitate pentru constatarea pagubelor, fără a prezenta asiguratorului bunurile avariate. În acest context, legea prevede cerințe fața de stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii autovehiculului, iar actele de evaluare a despăgubirii de asigurare întocmite fără respectarea prevederilor nu pot servi drept temei pentru achitarea despăgubirii de asigurare. Cheltuielile aferente expertizei tehnice efectuate vor fi incluse în cuantumul despăgubirilor de asigurare, fiind opozabile asiguratorului de răspundere civilă.

Cât ține de termenul de achitare, asiguratorul este obligat să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului, însă fără a depăși cel mult trei luni din data depunerii cererii de despăgubire.

Obiecțiile referitor la suma despăgubirii se comunică asiguratorului în cinci zile calendaristice de la finalizarea dosarului de daune, urmând ca, în termen de cinci zile din data înștiințării, asiguratorul să le soluționeze ori să prezinte dezacordul față de ele. În cazul prezentării dezacordului, asiguratorul va prezenta persoanei păgubite actul de evaluare sau devizul cheltuielilor de reparație sau de înlocuire a pieselor componente ori pieselor avariate, cu indicarea prețurilor, sau alte documente în baza cărora a stabilit cuantumul despăgubirii de asigurare. Dacă persoana păgubită nu este de acord cu decizia asiguratorului privind cuantumul despăgubirii de asigurare, asiguratorul plătește despăgubirea în cuantumul stabilit. Dar persoana păgubită are dreptul să atace decizia asiguratorului în instanța de judecată.

Related posts

Împrumutul cu BERD de restructurare a infrastructurii feroviare se va semna în octombrie

Albasat

Peste 1100 de contravenții constatate de polițiști în perioada stării de urgență

Albasat

Cursul valutar oficial la 13.04.2022

Albasat

Leave a Comment