ALBASAT
Actualitate Societate

În prima jumătate a anului, PIB s-a diminuat cu 2,3% comparativ cu anul 2022

În trimestrul doi al anului curent, declinul activității economice naționale s-a temperat ușor comparativ cu cel de la începutul anului curent, Produsul Intern Brut contractându-se cu 2,2% comparativ cu perioada similară a anului 2022, după o rată anuală de 2,4% înregistrată în primul trimestru. Datele sunt prezentate de Banca Națională a Moldovei în Raportul asupra inflației nr. 4, 2023, transmite IPN.

Potrivit BNM, această dinamică a fost superioară celei anticipate în cadrul Raportului asupra inflației, august 2023. Evoluția activității economice a fost susținută de o cerere internă încă modestă semnalată de scăderea consumului și a investițiilor, preponderent, ca urmare a diminuării veniturilor reale ale populației și a unor condiții încă restrictive pentru creditare, precum și a incertitudinii sporite din regiune.

Impactul respectiv a fost parțial atenuat de rezultatul favorabil din sectorul agricol și de performanța din sectorul informațiilor și comunicațiilor. În același timp, contribuții pozitive au fost determinate de evoluțiile din învățământ, servicii medicale și sociale. Seria ajustată sezonier reflectă o scădere de 0,5% a PIB comparativ cu trimestrul I 2023.

În ansamblu, în prima jumătate a anului 2023, PIB s-a diminuat cu 2,3% comparativ cu anul 2022. În acest context, similar anului precedent, conform estimărilor, cererea agregată a exercitat presiuni dezinflaționiste asupra prețurilor. Din perspectiva utilizărilor, în trimestrul II 2023, consumul gospodăriilor populației și-a accentuat declinul de la începutul anului curent. Totodată, consumul final al administrației publice s-a diminuat. Investițiile, în perioada de referință, au generat un impact negativ asupra dinamicii PIB cauzat de subcomponenta formarea brută de capital fix.

BNM menționează că exportul net a determinat un impact pozitiv la dinamica PIB, în trimestrul II 2023, în contextul scăderii pronunțate a importurilor. Pe categorii de resurse, scăderea PIB a fost determinată, preponderent, de contractarea valorii adăugate brute în comerț, industrie și construcții. Impactul acestora a fost atenuat parțial de evoluțiile din agricultură, sectorul informațiilor și comunicațiilor, precum și cel al serviciilor de cazare și alimentație publică. Totodată, contribuții pozitive au fost determinate de evoluțiile din învățământ, servicii medicale și sociale. Dinamica pozitivă a populației economic active și a celei ocupate, observate la începutul anului curent, a continuat și în trimestrul II 2023, dar cu un ritm mai modest.

În trimestrul III 2023, veniturile bugetului public național au consemnat creșteri, fiind cu 12,3% peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2022. Cheltuielile bugetului public național s-au majorat, fiind cu 24,8% peste nivelul înregistrat în trimestrul III 2022. Totodată, pe piața valorilor mobiliare de stat alocate pe parcursul trimestrului III al anului 2023, ratele dobânzilor s-au menținut pe trendul de descreștere.

Related posts

“Din inimă pentru Ana”. Mai mulţi oameni din Nisporeni s-au solidarizat pentru a ajuta o tânără mămică

Albasat

Domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt este comemorat astăzi

Albasat

Родители детей с редкими заболеваниями вынуждены покупать лекарства за свои деньги

Albasat

Leave a Comment