ALBASAT
Economie

Selectarea persoanelor fizice, supuse controalelor fiscale. Ce prevede Codul fiscal

Conform prevederilor art. 22613 din Codul fiscal al Republicii Moldova, Serviciul Fiscal de Stat este instituția care analizează și selectează persoanele fizice care urmează a fi supuse verificărilor fiscale. Dacă se constată o diferenţă semnificativă între veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi veniturile impozabile estimate, SFS va iniţia verificarea prealabilă. Această diferență trebuie să fie mai mare de 300 de mii lei.

http://www.stirialba.ro/wp-content/uploads/2014/02/2761646.jpg

Astfel, în procesul selectării, SFS întreprinde următoarele acţiuni:

 • aplică metodele de analiză a riscurilor în scopul stabilirii domeniilor cu cel mai înalt nivel al riscurilor;
 • selectează persoanele fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile.

Analiza de risc reprezintă activitatea efectuată de către SFS pentru a identifica riscurile de nedeclarare a venitului impozabil de către persoanele fizice, în vederea selectării acestora pentru verificarea prealabilă. Pentru selectarea persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile, SFS procedează la identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice.

Potrivit Codului fiscal, activitatea de identificare a riscurilor constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

 • stabilirea surselor de informaţii;
 • culegerea informaţiilor deţinute de alte persoane;
 • formalizarea informaţiei în structura necesară analizei;
 • stabilirea indicatorilor fiscali şi patrimoniali pentru definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare a venitului impozabil.

Stabilirea surselor de informaţii se realizează prin evaluarea informaţiei deţinute de SFS cu privire la persoanele fizice şi prin stabilirea necesarului de informaţii care trebuie obţinute pentru identificarea diferenţelor dintre situaţia fiscală şi veniturile declarate Serviciului Fiscal de Stat. Culegerea informaţiilor deţinute de persoanele juridice şi/sau fizice se realizează prin oricare dintre următoarele modalităţi:

 • accesul la bazele de date pe baza protocoalelor sau acordurilor de colaborare şi schimb de informaţii încheiate, în condiţiile legii, între SFS şi persoanele deţinătoare;
 • solicitarea informaţiei necesare în baza unei cereri adresate de SFS persoanei deţinătoare;
 • obţinerea informaţiilor de către SFS din surse deschise accesului public.
 • Indicatorii fiscali şi patrimoniali care definesc persoanele cu potențial risc de nedeclarare a veniturilor impozabile sunt:
 • veniturile declarate de persoana fizică şi de plătitorii de venit;
 • creşterea/descreşterea proprietăţii persoanei fizice;
 • cheltuielile individuale efectuate;
 • fluxurile mijloacelor băneşti.

Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă din punct de vedere fiscal se realizează prin:

 • compararea veniturilor declarate de persoana fizică şi de plătitorii de venit cu fluxurile mijloacelor băneşti, precum şi cu valoarea creşterii/descreşterii valorii proprietăţii şi a cheltuielilor individuale efectuate;
 • evaluarea riscului de nedeclarare, care reprezintă diferenţa dintre, pe de o parte, veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, situaţia fiscală;
 • stabilirea diferenţei semnificative dintre veniturile impozabile estimate şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit.

Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 300 mii lei. Diferenţa stabilită în sumă de până la 300 mii lei inclusiv se va considera risc minim acceptat.

Dacă constată o diferenţă semnificativă între, pe de o parte, veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit şi, pe de altă parte, veniturile impozabile estimate, Serviciul Fiscal de Stat va iniţia verificarea prealabilă. Selectarea persoanelor fizice ce urmează a fi supuse verificării fiscale prealabile se face din lista celor care depăşesc 300 mii lei, în funcţie de nivelul diferenţei semnificative (nivelul de risc).

Activitatea de gestionare a riscurilor de nedeclarare se realizează prin:

 • întocmirea listei persoanelor care depăşesc riscul minim acceptat;
 • elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificării fiscale prealabile, avînd în vedere valoarea riscului de nedeclarare, începând cu cea mai mare valoare negativă, cu respectarea valorii riscului minim acceptat. Dacă, din informaţiile deţinute, SFS identifică existenţa în listă a unor persoane care au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al III-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane;
 • actualizarea datelor şi informaţiilor obţinute la etapa de analiză şi selectare a persoanelor fizice cu cele ce se constată în cadrul verificărilor fiscale prealabile.

bizlaw.md

Related posts

Delicii de Crăciun la Atelierul gastronomic METRO

AlbasatTV, Nisporeni

(VIDEO/FOTO) OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A MEDIULUI DE AFACERI DISCUTATE LA NISPORENI

AlbasatTV, Nisporeni

Cursul valutar oficial la 11.05.2023

AlbasatTV, Nisporeni

Leave a Comment