ALBASAT
Societate

Taxele și costurile judiciare ridicate vor afecta direct justițiabilii, CAPC

Stabilirea unor taxe și costuri judiciare ridicate va afecta direct situația financiară a justițiabililor și poate constitui o limitare ilegală a dreptului de acces la justiție. Or, va diminua semnificativ posibilitatea financiară a justițiabilului la plata taxelor justițiare. În cazul constatării privării de dreptul de acces la instanță pe motivul taxelor judiciare excesive, Republica Moldova riscă să fie condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce indubitabil va afecta imaginea Republicii Moldova pe plan internațional și va diminua bugetul de stat. Constatările aparțin experților Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, care au analizat proiectul de modificare a Legii taxei de stat, inițiativă a unui grup de deputați, transmite IPN.

Conform notei informative, „scopul inițiativei legislative este implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiunii pentru implementarea acesteia, precum și actualizarea taxelor de stat la nivelul economiei actuale, dar și pentru acoperirea serviciilor minime oferite de instituțiile publice”. Mai mult, pentru realizarea scopului, autorii mai propun introducerea taxei de timbru în mărime de 200 lei, care constituie o sursă de venit suplimentară la bugetul instanțelor judecătorești. Se propune și majorarea cuantumului taxei de stat, inclusiv eliminând plafonarea acesteia.

Autorii proiectului propun excluderea unor acțiuni de la plata taxei de stat. De exemplu, a fost exclusă impunerea cu taxa de stat eliberarea către cetăţenii Republicii Moldova a paşapoartelor sau a documentelor înlocuitoare în schimbul celor pierdute, răscumpărarea bunurilor de stat de către persoanele fizice, eliberarea certificatului vizând dreptul la moştenirea pământului persoanelor fizice şi juridice etc. De asemenea, urmează să fie introduse taxe suplimentare pentru acțiunile procesuale efectuate în instanța de judecată. Urmează să fie revizuit regimul juridic al scutirilor de la plata taxei de stat și amânarea plății acesteia.

Conform opiniei CAPC, nu este clar, cel puțin din nota informativă, care sunt motivele reale ce au condiționat elaborarea unei noi Legi a taxei de stat. Experții au constatat că proiectul nu a fost supus consultărilor publice în modul stabilit de Legea privind transparenţa în procesul decizional. Acesta a fost înregistrat în Parlament pe 27 decembrie 2022, iar pe data de 29 decembrie a fost votat în lectura întâi, în lipsa avizărilor, consultărilor, expertizei corespunzătoare etc.

De asemenea, lipsește o analiză a practicii CEDO sub aspectul garantării accesului la justiție. Or, taxele judiciare pot ajuta la administrarea eficientă a actului de justiție, dar pot restricționa în același timp accesul la justiție.

„Adoptarea proiectului de lege în redacția actuală nu poate fi acceptată, acesta urmând a fi supus procesului redacțional în vederea coroborării cu cadrul legal existent, situației social-economice din Republica Moldova, precum și supus consultărilor publice și expertizei corespunzătoare”, concluzionează experții.

Related posts

Corupția este o amenințare directă la adresa democrației și securității naționale, premier

AlbasatTV, Nisporeni

PAS va conduce opt din cele 11 comisii parlamentare permanente

Albasat

Femeile sunt mai predispuse de a se infecta cu COVID-19

Albasat

Leave a Comment