ALBASAT
Actualitate Societate

Pretendenții la funcția de primar trebuie să aibă minimum 23 de ani și să dețină cel puțin studii generale

Persoanele care doresc să candideze pentru funcția de primar al municipiului Chișinău și Bălți, dar și pentru cea de consilier în consiliile municipale Chișinău și Bălți și în consiliile raionale pot depune actele până pe 6 octombrie inclusiv. Pentru circumscripțiile electorale de nivelul II – primăriile și consiliile orășenești, comunale și sătești – dosarele pot fi depuse din data de 26 septembrie. Documentele prezentate sunt examinate de consiliul electoral de circumscripție în termen de cel mult 7 zile de la data primirii acestora, transmite IPN.

Potrivit Codului Electoral, în cazul în care documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de prevederile legale, consiliul electoral de circumscripție refuză înregistrarea în calitate de concurent electoral sau a candidatului de pe listă, adoptând în acest sens o hotărâre motivată. În acest caz, hotărârea motivată se comunică subiectului vizat în termen de 24 de ore de la adoptare.

Pentru a candida la funcția de primar, cetățenii Republicii Moldova trebuie să aibă minimum 23 de ani și să dețină cel puțin studii generale obligatorii. Pentru funcția de consilier, vârsta minimă este de 18 ani. O persoană poate candida din parte unui partid politic, bloc electoral sau independent. Totodată, cetățenii pot candida concomitent atât la funcția de primar, cât și la funcția de consilier local – nu și în mai multe circumscripții de același nivel.

Procedura de desemnare a candidaților include și etapa de colectare a semnăturilor de către persoanele care își înaintează propria candidatură sau grupurile de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de primar și de consilier al consiliului local.

Pentru a candida independent la funcția de primar, urmează să fie susținut de 1% din alegători, dar nu mai puțin de 100 de persoane. Totodată, pentru a candida independent în consiliul local, persoana trebuie să obțină susținerea a 2% din alegătorii din circumscripție, împărțit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puțin de 50 de persoane.

Formularele listelor de subscripție pot fi solicitate de la consiliul electoral de circumscripție. Dreptul de a colecta semnături îl au candidații sau membrii grupului de inițiativă care îi susțin. Un alegător poate susține prin semnătură mai mulți candidați independenți, inclusiv pentru mai multe funcții elective. Însă nu poate susține același candidat de două și mai multe ori.

Listele de subscripție cu semnături se depun până pe 6 octombrie inclusiv. Ele se verifică de către consiliul electoral de circumscripție. Verificarea se face concomitent cu examinarea documentelor prezentate pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral. Dacă în cadrul verificării se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături ori, după invalidarea listelor de subscripție sau a semnăturilor din acestea, numărul lor s-a redus sub plafonul minim, candidatul independent nu este înregistrat.

Listele de candidați la funcția de consilier local se întocmesc respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe. De asemenea, trebuie să fie asigurată poziționarea candidaților conform formulei: minimum patru candidați de același gen la fiecare zece locuri.

După expirarea termenului prevăzut pentru înregistrarea candidaților, consiliul electoral publică integral lista de candidați pentru funcția de primar sau lista de candidați pentru funcția de consilier local pe care i-a înregistrat. Consiliul electoral asigură accesul publicului la declarațiile de avere și interese personale ale concurenților electorali înregistrați în alegerile locale, la sediul consiliului sau prin utilizarea altor mijloace de informare, după caz.

Related posts

Cum luptă statele europene cu valul 2 de coronavirus. Mai multe țări au reinstituit starea de urgență parțială

Albasat

Spitalele COVID din Chișinău, arhipline. Doar 35% din populația capitalei e vaccinată

Albasat

Thailanda a renunțat după două zile la obligativitatea vaccinării Covid pentru turiști

AlbasatTV, Nisporeni

Leave a Comment