Portal de știri
Societate

Măsurile pentru îmbunătățirea autonomiei financiare a APL nu pot fi implementate izolat, studiu

Bugetele locale ale unităților administrative teritoriale din Republica Moldova dispun de un potenţial financiar insuficient. Centralizarea financiară, manifestată prin restrângerea ponderii veniturilor proprii în totalul veniturilor bugetare și creșterea concomitentă a ponderii transferurilor, cunoaște proporții din ce în ce mai pronunțate și alarmante. Această tendință afectează, printre altele, independența autorităților administrațiilor publice locale în luarea deciziilor la nivel local, generând premise denaturate de dezvoltare a unor localități în detrimentul altora, deseori induse prin motive politice, determinând, în cele din urmă, accentuarea declinului economiilor locale. Constatările se conțin într-un studiu prezentat de Coaliția pentru Descentralizare, transmite IPN.

Se constată că autorităţile locale nu dispun de drepturi şi pârghii reale pentru a influenţa contribuabilii în vederea asigurării oportunităţii şi plenitudinii achitării impozitelor şi taxelor locale. Deși autonomia financiară limitată a autorităților APL din Republica Moldova reprezintă o îngrijorare accentuată în toate recomandările, acest aspect rămâne permanent ignorat la nivelul administrației publice locale, indiferent de natura partidelor aflate la guvernare. Ponderea veniturilor proprii în total venituri bugetare este relativ modestă pentru majoritatea unitățile administrativ teritoriale din țară.

„Administrațiile publice locale nu dispun de surse proprii de venit importante şi, ca urmare, nu pot decide şi rezolva în mod independent multe dintre problemele apărute. Impozitele şi taxe locale generează sume mici, care reprezintă un procent redus din veniturile bugetelor locale (randamentul fiscal redus al impozitelor şi taxelor locale)”, se arată în cercetare.

Autorii studiului sunt de părere că măsurile care sunt destinate să îmbunătățească autonomia financiară a autorităților APL nu pot fi concepute și implementate izolat, fără o viziune strategică consecventă. Acestea nu pot evita necesitatea reformării administrației publice locale și a organizării administrativ teritoriale raționale a Republicii Moldova. În acest sens, Parlamentului îi este recomandat să inițieze elaborarea unui document strategic de program care să abordeze logic, consecvent și în succesiune corectă reforma administrației publice locale și  reforma organizării administrativ-teritoriale. De asemenea, se impune descentralizarea, inclusiv descentralizarea financiară.

Pentru a asigura premisele pentru creșterea eficienței gestiunii finanțelor publice locale, se impune dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a UAT din Republica Moldova prin municipalizare și „amalgamarea” benevolă a UAT. Municipalizarea va soluționa și problema competențelor confuze ale administrațiilor de toate nivelurile.

Coaliția pentru Descentralizare reprezintă o inițiativă a Congresului Autorităților Locale din Moldova, a Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” și a Asociației Promo-LEX. Studiul „Finanțele Publice Locale în Republica Moldova: probleme, constrângeri și perspective de raționalizare” a fost realizat de către experta IDIS „Viitorul”, Angela Secrieru.

Related posts

Три женщины погибли в Орхей

Albasat

Coadă de sute de oameni la un spital în China, pentru o doză de vaccin anti-Covid, care nu a trecut toate fazele de testare

Albasat

329 cazuri de COVID-19, raportate în ultimele 24 de ore

Albasat

Leave a Comment