ALBASAT
Actualitate Nisporeni Societate

Urmărește în direct ședința Consiliului Raional Nisporeni (LIVE)

Participă virtual la ședința Consiliului Raional Nisporeni – transmisiune live

Pe ordinea de zi se regăsesc următoarele subiecte:

 1. Cu privire la modificarea Deciziei  nr. 6/33 din 15 decembrie 2022 “Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura a doua pentru anul 2023, cu modificările ulterioare” Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe;
 2. “Cu privire la activitatea  Secției Construcții și dezvoltare a teritoriului pentru perioada anului 2022”.  Informează: Iurie Stamate, șef interimar al Secției construcții și dezvoltare a teritoriului;
 3. “Cu privire la activitatea  Incubatorului de Afaceri Nisporeni pentru perioada anului 2022”.  Informează: Vitalie Lazăr, administrator Incubatorul de Afaceri;
 4. Cu privire la modificarea componenței Consiliului de Administrare al IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni”. Informează: Veta Tăbăcaru, șef interimar IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni;
 5. „Cu privire la asocierea Consiliului raional Nisporeni cu alte unități administrativ-teritoriale din raioanele Nisporeni și Hîncești, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Bazinul Nîrnova”. Informează: Sergiu Zmeu, șef Serviciu juridic ;
 6. Cu privire la asocierea Consiliului raional Nisporeni cu alte unități administrativ-teritoriale din raionul Nisporeni, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul de Recreere Educativă și Agrement Nisporeni. Informează: Rodica Marian , șef direcția învățămînt tineret și sport;
 7. Cu privire la acordarea împuternicirilor Președintelui raionului; Informează: Olesea Beschieru, secretar al Consiliului raional Nisporeni;
 8. Cu privire la atestarea împuternicirilor conferite prin procură reprezentantului Consiliului raional. Informează: Olesea Beschieru, secretar al Consiliului raional Nisporeni;
 9. „Cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Raionului Nisporeni” ”. Informează: Ecaterina Amarfii, șef  Secția Admistratia Administrație Publică.
 10. „ Cu privire la evaluarea utilizării locuințelor sociale”. Informează: Ecaterina Amarfii, șef  Secția Admistratia Administrație Publică.
 11. „Cu privire la  examinarea  Hotărârii nr. 7 din 27 februarie 2023 a Curții de Conturi a Republicii Moldova”. Informează: Ecaterina Amarfii, șef  Secția Admistratia Administrație Publică.
 12. “Cu privire la modificarea capitalului social a ÎM „Centrul Stomatologic raional Nisporeni” prin majorare”. Informează: Ion Andronache, șef ÎM Centrul Stomatologic;
 13. “Cu privire la implementarea și completarea “Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Nisporeni pentru anii 2021-2027, pentru anul 2022” Informează: Nina Guțanu, șef secție economie.
 14. “Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al SA “Apă Canal Nisporeni”” Informează:  Ion Arsene , Jurist, S.A. “Apa Canal Nisporeni ” ;
 15. “Cu privire la aprobarea Dispozițiilor Președintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”. Informează: Cioară Tatiana, șef  Serviciul financiar contabil.
 16. “Cu privire la aprobarea surselor financiare anterior acordate în urma deplasărilor efectuate peste hotarele țării.” Informează: Cioară Tatiana, șef Serviciul financiar contabil.
 17. Cu privire la reîncadrarea dlui Ungureanu Adrian în funcţia exercitată înainte de suspendarea contractului individual de muncă. Informează: Tatiana Drumea , șef Serviciul resurse umane.
 18. “Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe socială. Informează: Ecaterina Amarfii, șef  Secția Admistratia Administrație Publică.  
 19. “Cu privire la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea Consiliului raional”. Infomează: Rodica Marian , șef direcția învățămînt tineret și sport;
 20. Cu privire la permisiunea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe”. Informează: Rodica Marian, șef Direcția Învățămînt Tineret și Sport;
 21. Cu privire la aprobare redenumirii IP Școala de Sport Nisporeni în IP Școala de Sport “Grigore Brașoveanu” din orașul Nisporeni”. Infomează: Rodica Marian , șef direcția învățămînt tineret și sport;
 22. Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023. Infomează: Rodica Marian , șef direcția învățămînt tineret și sport;
 23. Cu privire la trasmiterea în comodat Federației Moldovenească de Fotbal a unor bunuri ale Centrului de Tineret și Sport Nisporeni. Infomează: Rodica Marian , șef direcția învățămînt tineret și sport;
 24. “Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare”. Informează: Victoria Canuda, sef interimar secția agricultură relatii funciare și cadastru.
 25. Cu privire la probarea actelor de inventariere”. Informează: Victoria Canuda, sef interimar secția agricultură relatii funciare și cadastru
 26. “Cu privire la alocarea surselor financiare.” Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe;
 27. „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  din componenta raională  instituțiilor de învățămînt  pentru anul 2023”. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe;
 28. „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Munteanu Grigore”. Informează: Xenia Axente, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei;
 29. “Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Fetcu Nina”. Informează: Xenia Axente, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei;
 30. “Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Olaru Nicolae”. Informează: Xenia Axente, șef Direcția asistență socială și protecție a familiei;
 31. „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III al anului 2023”. Informează: Olesea Beschieru, secretar al Consiliului raional Nisporeni

Related posts

Biden și o parte din liderii G7 interzic importurile de aur rusesc. „Trebuie să tăiem finanţarea pentru regimul lui Putin”

Albasat

Norvegia, primul deficit comercial din 20 de ani

AlbasatTV, Nisporeni

Vasile Bumacov, rechemat din funcția de ambasador al Japoniei

Albasat

Leave a Comment